O nas

Koło Naukowe Energetyków obejmuje pasjonatów chcących rozwijać zarówno wątki badawcze jak również swoje zainteresowania w pracach naukowych.

Celem działania Koła Naukowego Energetyków jest:

 • współpraca naukowo-organizacyjna z innymi kołami naukowymi o podobnej tematyce organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań naukowych,
 • umożliwienie poszerzenia wiedzy z zakresu energetyki, a szczególnie nowych rozwiązań technologicznych w tych dyscyplinach nauki w ramach sekcji Koła,
 • prezentacja własnych osiągnięć szerokiemu gronu studentów i pracowników Uczelni i Wydziału,
 • promocja Wydziału Elektroniki, a przez to Akademii na imprezach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Koło Naukowe Energetyków zajmuje się następującymi tematami:

 • zielona energia i jej wykorzystanie
 • systemy instalacji budynkowej
 • optymalizacja zakłóceń sieci
 • badania celowości elektrowni wiatrowych
 • zwiększenie sprawności przesyłu energii
 • badanie materiałów wykorzystywanych w energetyce
 • inne tematy proponowane przez Członków KNEN
Opiekun koła

mgr inż. Bogdan Perka

e-mail: bogdan.perka@wat.edu.pl

budynek 100 pokój 68

 

Przewodniczący Koła: Maria Gromek

Z-ca przewodniczącego Koła: Maciej Osiak

Sekretarz Koła: Sebastian Kiszka

 

 

E-mail kontaktowy do zarządu Koła: knen.wat@gmail.com