Plan zajęć na semestr zimowy
Plan zajęć na semestr letni

OZNACZENIA NA PLANIE

E - egzamin; Ep - egzamin poprawkowy; Zp - zaliczenie poprawkowe;
w - wykłady; ćw - ćwiczenia rachunkowe; l - zajęcia laboratoryjne; S - seminaria; P - projekt

OZNACZENIA GRUPY

E - kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
D - kierunek studiów ENERGETYKA
6 - rok naboru 2016
T - specjalność: T- systemy teleinformatyczne; G - s. telekomunikacyjne; C - s. cyfrowe; B - inżynieria systemów bezpieczeństwa
1 - kolejny numer grupy w danej specjalności
S - studia stacjonarne; N - studia niestacjonarne
1 - studia I stopnia; 4 - studia II stopnia; 3 - studia III stopnia