EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH "ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA" ORAZ "ENERGETYKA"

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 143/WAT/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Senatu WAT nr 108/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 108/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r.