Strona główna » Aktualności » Nagroda Defender dla Wydziału Elektroniki WAT

Nagroda Defender dla Wydziału Elektroniki WAT

W dniach 7-10 września odbył się XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2021 w Kielcach. Pawilony narodowe zorganizowało 6 państw: USA, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Ukraina, a swoje stanowiska wystawowe przygotowało 401 wystawców reprezentujących 27 krajów. Ostatniego dnia doszło do tradycyjnego przyznania nagród Defender przedstawicielom przemysłu obronnego. W tym roku spośród 77 zgłoszeń nagrodzonych zostało 10 rozwiązań, w tym dwa z Wojskowej Akademii Technicznej.
Jednym z nagrodzonych projektów jest  bezpieczny system komunikacji multimedialnej (BSKM)  – projekt realizowany przez Wydział Elektroniki WAT (lider), Transbit Sp. z o.o. (konsorcjant) oraz Asseco Poland S.A. (konsorcjant).

Projekt BSKM powstał w wyniku realizacji projektu pt. „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Transbit sp. z o.o. i Asseco Poland S.A. BSKM, w swojej strukturze, zawiera m.in. przyszłościowy protokół Secure Communications Interoperability Protocol (SCIP) zapewniający zarówno wysoką zgodność z wymaganiami NATO (wg STANAG 5068) jak i pozwalający również na zastosowanie mechanizmów kryptograficznych do utajnienia transmisji głosu (przez kodeki MELPe i G.729D) i danych w sposób zgodny ze standardami natowskimi w celu zapewnienia kompatybilności i obsługi protokołu Network and Information IP Encryption (NINE).

Zasadnicze komponenty BSKM to:

1) Terminal SVoIP (VT-10SCIP) umożliwia realizację jawnej i poufnej komunikacji głosowej w środowiskach heterogenicznych z technologią Voice over IP (VoIP) i sygnalizacją (SIP i H.323) w pełni zgodną z wymaganiami STANAG 5068. Dzięki temu charakteryzuje się interoperacyjnością w dwóch bezpiecznych trybach pracy (punkt-punkt i punkt-wielopunkt) z wykorzystaniem:

  • certyfikatu X.509v3 kompatybilnego ze standardem SCIP-233.X;
  • klucza współdzielonego Pre-Placed Keys (PPK) przez znacznik DS.-100-1.

2) Bramka SVoIP /VG-30SCIP/ to integrator różnego typu heterogenicznych sieci i systemów przetwarzających dane jawne i niejawne w dowolnej komunikacji.

Efektywność działania uniwersalnych komponentów BSKM może stanowić szkielet opracowania wysokiej jakości docelowego Systemu Wymiany Danych, nie tylko dla Organów Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w odniesieniu do systemów eksploatowanych w MON jak również w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Elastyczności i skalowalność BSKM umożliwia również zastosowanie go w systemie komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP, ponieważ minimalnym wymaganiem jest przewodowy lub radiowy dostęp do sieci Internet nawet o niskiej przepustowości i zmiennych w czacie opóźnieniach. Produkt ten znalazł już uznanie wśród koalicjantów na licznych pokazach i ćwiczeniach (tj. CWIX 2015-2018, itp.) oraz konferencjach (tj. IICWG).

Bezpieczny system komunikacji multimedialnej jest kolejnym potwierdzeniem, że polska myśl naukowa uczelni i możliwości krajowych przedsiębiorstw są w stanie zaprojektować i wykonać unikalny w skali światowej produkt, zwiększający postrzeganie naszego kraju jako wiarygodnego sojusznika przetwarzającego „dane wrażliwe”. To rozwiązanie jest gwarancją bezpiecznej komunikacji zgodnie z standardami (STANAG 5068), nie tylko na współczesnym polu walki, ale również w zastosowaniach pozamilitarnych.