Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Propozycje praktyk organizowanych w Instytutach Wydziału Elektroniki

Propozycje praktyk organizowanych w Instytutach Wydziału Elektroniki

Informujemy, że w miesiącach lipiec – wrzesień Instytuty Wydziału Elektroniki przygotowały ofertę realizacji praktyki zawodowej dla studentów studiów pierwszego stopnia, po IV i VI semestrze oraz studentów studiów drugiego stopnia.

Poniżej wskazano terminy, miejsce realizacji poszczególnych praktyk oraz limit osób, które mogą być przyjęte na praktykę.

Instytut Systemów Elektronicznych:

 • Praktyka ogólnotechniczna (studia I stopnia po IV semestrze):
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Jarosław Łukasiak, liczba miejsc: 10
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Robert Berczyński, liczba miejsc: 10
 • Praktyka kierunkowa (studia I stopnia po VI semestrze):
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Jarosław Łukasiak, liczba miejsc: 10
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Robert Berczyński, liczba miejsc: 10
 • Praktyka specjalistyczna (studia II stopnia):
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Jarosław Łukasiak, liczba miejsc: 10
  • 06.09.2021 -17.09.2021 – opiekun: mgr inż. Robert Berczyński, liczba miejsc: 10

Instytut Systemów Łączności:

 • Praktyka ogólnotechniczna (studia I stopnia po IV semestrze):
  • 01.09.2021 – 30.09.2021 (2 tygodnie do wyboru) – opiekun: płk dr hab. inż.  Zbigniew Piotrowski, liczba miejsc: 2
  • 06.09.2021 – 24.09.2021 – opiekun: dr inż. R. Przesmycki (LabKem), liczba miejsc: 3*
  • 26.07.2021 – 06.08.2021 lub 06.09.2021 – 17.09.2021 – opiekun: dr inż. Paweł Dąbal, liczba miejsc: 4*
 • Praktyka kierunkowa (studia I stopnia po VI semestrze):
  • 01.09.2021 – 30.09.2021 (2 tygodnie do wyboru) – opiekun: płk dr hab. inż.  Zbigniew Piotrowski, liczba miejsc: 2
  • 06.09.2021 – 24.09.2021 – opiekun: dr inż. R. Przesmycki (LabKem), liczba miejsc: 3*
  • 02.08.2021 – 13.08.2021 – opiekun: mgr inż. Rafał Szadkowski, liczba miejsc: 4
  • 16.08.2021 – 27.08.2021 – opiekun: mgr inż. Paweł Kaczmarek, liczba miejsc: 4
  • 26.07.2021 – 06.08.2021 lub 06.09.2021 – 17.09.2021 – opiekun: dr inż. Paweł Dąbal, liczba miejsc: 4*

* – sumaryczna liczba miejsc w danym terminie dla obydwu rodzajów praktyk – ogólnotechnicznej i kierunkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z ww. opiekunami praktyk.