Strona główna » Aktualności » Sukces studentki WEL w VI edycji konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Sukces studentki WEL w VI edycji konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

W dniu 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnięto VI edycji konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

10 osób otrzymało szansę na podbicie branży kosmicznej!

Już w lipcu rozpoczną sześciomiesięczne staże w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym. Pokonali niełatwą drogę, bowiem zgłosiły się aż 83 osoby.

Jedną z nich jest Kinga Woźniak studentka Wydziału Elektroniki WAT.

Szczęśliwa laureatka po zdobyciu dyplomu mgr inż. Elektroniki i telekomunikacja (od lewej mgr inż. Żaneta Ciesielska, mgr inż. Kinga Woźniak, mgr inż. Kamil Kostrzębki)

Pani mgr inż. Kinga Woźniak jest studentką kierunku elektronika i telekomunikacja, specjalność urządzenia i systemy elektroniczne. Jak sama przyznaje „pasja do technologii kosmicznych jest połączeniem zdobycia wiedzy z elektroniki, radioelektroniki, techniki mikrofalowej w trakcie studiów oraz własnych zainteresowań nauką, astronomią i kosmosem”. Pani mgr inż. Kinga Woźniak z powodzeniem obroniła swoją pracę magisterską pt. ,,Analiza możliwości zdalnej detekcji ukrytych obiektów zawierających obwody nieliniowe”  w dniu 2 lipca 2021 r otrzymując tytuł magistra inżyniera. I od tego dnia jest już absolwentką Wydziału Elektroniki. W odpowiedzi na tematykę realizowanej pracy dyplomowej laureatka wybrała koncepcję systemu radaru harmonicznego uzupełnioną o symulacje przeprowadzone przy użyciu środowiska Matlab. W ramach eksperymentów przeprowadziła szeroki zakres badań mających na celu poszukiwanie możliwie najlepszych parametrów systemu mogących posłużyć zarówno wykonaniu rzeczywistego układu, jak i dalszym badaniom poświęconym rozwojowi technologii radarowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, prof. WAT.

Kinga jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Elektroniki, posiada doświadczenia zdobyte między innymi na stażu w Centrum Badań Kosmicznych. To co ją niewątpliwie wyróżniło spośród innych kandydatów to wysoko oceniona wiedza z obszaru radiotechniki, elektroniki, CNK, projektowania RF/elektroniki.

Creotech Instruments SA

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” – realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego – jest pierwszym i największym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Adresatami programu są absolwenci studiów wyższych pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem Konkursu jest wyłonienie absolwentów i młodych naukowców branży kosmicznej do zrealizowania płatnych staży w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze kosmicznym, a będących przy tym członkami Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Na podstawie:
https://www.space24.pl/rezultaty-naboru-kandydatow-do-vi-edycji-konkursu-stazowego-arp-i-zpsk