Strona główna » Aktualności » Konkurs MON na najlepsze prace z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności

Konkurs MON na najlepsze prace z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności

Wystartowała II edycja konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor pracy lub lider zespołu (w przypadku prac zbiorowych – przygotowanych przez kilku współautorów).

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
I.    konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
II.  konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii
w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie wcześniej niż 1 października 2018 r.
Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora – nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Nagrody

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.
  • Nagrodami w I i II kategorii są:
    I nagroda – 8 000 zł, II nagroda – 5 000 zł, III  nagroda  – 3 000 zł
  • Nagrodami w III i IV kategorii są:
    I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9 000 zł,  III nagroda – 6 000 zł

Termin i forma zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenie do Konkursu, zawierające dokumenty wymienione w Regulaminie, należy kierować, w terminie do 13 sierpnia 2021 r.
Wszystkie szczegóły oraz dokumentacja dostępna na stronie.

Na podstawie gov.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ MON