Strona główna » Aktualności » Podziękowania od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Podziękowania od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Z dumą informujemy, iż na ręce Dziekana Wydziału Elektroniki spłynęły podziękowania od Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  Ewy Mańkiewicz-Cudny oraz Wice-Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dr. hab. inż. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS za pomoc w organizacji w przeprowadzeniu zawodów centralnych XVLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W zawodach krajowych wzięła udział jedna uczennica i 38 uczniów, w tym 15 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 24 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej. Prace zawodników były oceniane przez autorów zadań. Wszyscy uzyskali wymaganą regulaminem liczbę punktów niezbędnych do uzyskania tytułu finalisty. Wyłoniono 17 laureatów.
Najlepszym zawodnikiem w grupie elektryczno-elektronicznej okazał się Szymon Strzelczyk, który zdobył 93 na 100 punktów. Otrzyma on tytuł laureata z numerem 929 (laureaci zdobywają kolejne numery w ciągu 47 lat od pierwszej edycji Olimpiady w 1974 r.). Opiekunem naukowym laureata jest Paweł Kelm. Szymon jest uczniem Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Poza nim wyłoniono 6 laureatów, zostali nimi (w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji): Krzysztof Słonka, Karol Wilk, Wiktor Nowacki, Marek Pawłowski, Mateusz Wawrzyniak i Piotr Sowiński.
Najlepszy w grupie mechaniczno-budowlanej był Korneliusz Obarski, który zdobył 92 punkty. Uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie pozostawał pod opieką naukową Piotra Kononowicza. Oprócz niego wyłoniono 9 laureatów. Są to (także w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji): Michał Trojanowski, Bartosz Dąbrowski, Igor Kędzierawski, Adam  Stanowski, Piotr Kluba, Filip Langiewicz, Aleksander Sarzyniak i Kacper Omieliańczyk.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze działania zostały docenione przez FSNT – NOT.
Serdecznie za to dziękujemy!

Przeczytaj oryginał listu.