Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Wyniki podziału na specjalności

Wyniki podziału na specjalności

Pod poniższym linkiem, po podaniu numeru albumu, możliwe jest sprawdzenie wyniku podziału na specjalności.

Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana Wydziału Elektroniki w okresie 14 dni od ogłoszenia wyników, tj. do dnia 14.06.2020 r.