Strona główna » Aktualności » Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej w murach WEL WAT

Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej w murach WEL WAT

22 maja 2021 r. w murach Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odbył się finał XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowali w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureaci i finaliści olimpiady otrzymają indeksy wybranych uczelni lub dyplomy zawodowe.
Interdyscyplinarną olimpiadę zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Organizatorami olimpiady z ramienia WAT były: Wydział Elektroniki i Dział Nauki. Laureaci i finaliści zawodów III stopnia (centralnych) mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych w Polsce a uczniowie techników zwolnienie z pisemnego etapu egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. W zawodach krajowych wzięła udział jedna uczennica i 38 uczniów, w tym 15 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 24 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej. Prace zawodników zostaną oceniane przez autorów zadań.
Laureatów i finalistów wyłoni 1 czerwca Komitet Główny OWT.
Uczestników przywitali prorektor ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski i dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet. Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT reprezentowali: wiceprezes dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS oraz Janusz Kowalski – członek Komitetu Głównego FSNT-NOT.

 

W ramach olimpiady odbył się pokaz wyposażenia Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT prowadzony przez kierownika laboratorium dr. hab. inż. Leszka Nowosielskiego.  Goście zwiedzili poszczególne pomieszczenia laboratorium oraz zapoznali się z głównym wyposażeniem badawczym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się komora bezodbiciowa SAC (Semi Anechoic Chamber), w której wykonywana jest większość badań kompatybilności elektromagnetycznej. Podczas pokazu zostało zaprezentowane najnowsze wyposażenie laboratorium jakim jest analizator wektorowy ZVA 67 z akcesoriami pracujący w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 110 GHz.

W komisji nadzorującej przebieg zawodów zasiedli: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz – prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektroniki oraz płk dr inż. Jarosław Bugaj – zastępca Dziekana – pracownicy Wydziału Elektroniki WAT, a ze strony Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski i dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof.  Politechniki Warszawskiej.

 

Na podstawie: wat.edu.pl