Strona główna » Aktualności » Konkurs fotograficzny: ENERGETYKA W SOCZEWCE

Konkurs fotograficzny: ENERGETYKA W SOCZEWCE

OświadczenieKonkurs fotograficzny?

Tego jeszcze nie było na naszym Wydziale!

Koło Naukowe Energetyków ogłasza konkurs fotograficzny
pt. Energetyka w soczewce.
Celem Konkursu jest pokazanie zmian polskiej energetyki w świetle otoczenia, w którym funkcjonuje i w które jest wkomponowana tworząc bezpieczną i przyjazną środowisku i ludziom gałąź gospodarki. Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej energetykę w innym świetle – w sposób ciekawy i oryginalny.
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 04.2021 r. – 15.06.2021 r.
  2. Konkurs będzie ważny w przypadku nadesłania minimum 4 prac od 4 różnych Uczestników Konkursu.
  3. Konkurs jest dedykowany dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

    Jak zgłosić pracę na konkurs?

  1. Dostarczenie osobiste prac w postaci wydrukowanego zdjęcia do sekretariatu Instytutu Systemów Elektronicznych (bud. 100, pok ..) lub do mgra inż. Bogdana Perki (bud. 100, pok. 68) w kopercie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Energetyka w soczewce”, z dołączonym i podpisanym przez uczestnika Konkursu załącznikiem nr 1: Oświadczenie Uczestnika Konkursu.
  2. Przesłanie zdjęcia i załącznika nr 1: Oświadczenie Uczestnika Konkursu (PDF) pocztą elektroniczną. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć objętości 10 MB. Zdjęcia w postaci pliku JPG należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: bogdan.perka@wat.edu.pl
  3. Osobiste dostarczenie nośnika danych (pendrive) na których zapisane są zdjęcia, który musi zostać podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu oraz załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Konkursu.

Całość regulaminu pod linkiem

CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA ! ! !