Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Spotkania informacyjne o Partnerstwach w zakresie współpracy dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ 2021-2027

Spotkania informacyjne o Partnerstwach w zakresie współpracy dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ 2021-2027

W dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. odbędą się webinaria informacyjne poświęcone Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (termin składania wniosków: 20 maja 2021 r.). Celem webinariów jest przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu.

Webinaria skierowaną są do:

  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.

Rejestracja trwa do 13 kwietnia poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze.

Więcej informacji.