Strona główna » Aktualności » Studenci WEL wybrali najlepszych nauczycieli

Studenci WEL wybrali najlepszych nauczycieli

Ruszyła kolejna edycja ankietyzacji Nauczycieli Akademickich na Wydziale Elektroniki. Ankietyzacja została przeprowadzona w systemie USOS, z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych. Formularze ankiety oceny nauczyciela akademickiego były dostępne w systemie USOS do 15.03.2021 r.

Prezentowane zestawienie przedstawia wyniki ankietyzacji nauczycieli akademickich w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021. Ankietę przeprowadzono wśród studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka. Studenci wypełniając ankiety oceniają zajęcia nauczyciela akademickiego, w tym między innymi komunikatywność i styl prowadzenia zajęć oraz relację nauczyciel-student. Należy zaznaczyć, iż kryterium ważności to minimum 5 wypełnionych ankiet.

Należy podkreślić bardzo dobre wyniki uzyskane w tym semestrze zimowym przez nauczycieli akademickich Wydziału Elektroniki. Z tego względu wyróżniono 17 nauczycieli akademickich z najwyższymi ocenami.

Ranking nauczycieli przedstawiono w kolejności alfabetycznej.

dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT
dr inż. Rafał BIAŁEK
dr inż. Zdzisław CHUDY
dr inż. Grzegorz CZOPIK
mgr inż. Paweł KACZMAREK (IRE)
mgr inż. Janusz KARCZEWSKI
mgr inż. Jakub KAŹMIERCZAK
mgr inż. Michał KNIOŁA
dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
dr inż. Jan MATUSZEWSKI
mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
mgr inż. Tomasz ROGALA
mgr inż. Dariusz SILKO
dr inż. Adam SŁOWIK
dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK, prof. WAT
dr inż. Andrzej WITCZAK

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w uniwersyteckim systemie obsługi studenta i przeprowadzane zgodnie z procesem 6.3 „Opiniowanie nauczycieli przez uczestników procesu dydaktycznego” Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 1 stycznia 2020 r.

NAJLEPSZYM NAUCZYCIELOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ! ! !

    STUDENTOM DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE W PROCES WYPEŁNIANIA ANKIET ! !