Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2020/2021

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2020/2021

Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r.), w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o  25%  wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

  1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych,
  2. za powtarzanie semestru studiów,
  3. za powtarzanie przedmiotu.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat.

Zwrot nadpłaty wymaga złożenia przez studenta wniosku, z podaniem numeru konta.

Wnioski skierowane do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty można składać w Dziekanacie lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl.