Strona główna » Relacje z praktyk » Szkolenie podchorążych III roku WEL w Zegrzu

Szkolenie podchorążych III roku WEL w Zegrzu

W dniach 08-26 lutego 2021 podchorążowie III roku Wydziału Elektroniki uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych. Grupa kandydatów na żołnierzy zawodowych o specjalności „eksploatacja systemów łączności” i „rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne” realizowała szkolenie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Podchorążowie grup łączności zapoznawali się z przeznaczeniem, charakterystyką i prawidłową eksploatacja sprzętu łączności i informatyki. Studenci poznali specyfikę poszczególnych aparatowni, ich dane taktyczno-techniczne oraz nauczyli się konfigurować poszczególne urządzenia wchodzące w skład wyposażenia aparatowni.
Podchorążowie z grupy rozpoznania zapoznali się z przeznaczeniem, budową i charakterystyka techniczną aparatowni radioodbiorczych oraz namierników KF i UKF. Studenci poznali zasady bezpiecznej eksploatacji i obsługi sprzętu walki radioelektronicznej.

 

 

Studenci elektroniki i telekomunikacji,
specjalność: „eksploatacja systemów łączności” i „rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne”

Wydział Elektroniki WAT