Strona główna » Aktualności » VI edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

VI edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

W dniu 16.02.2021 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki (WEL) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) odbyła się już VI edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB) połączonego z konkursem o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (MESB) zorganizowana głównie dla studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa (ISB) kierunku Elektronika i Telekomunikacja (EiT). W tym roku Seminarium oraz konkurs dla studentów zostały zorganizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams przy znaczącym udziale firm: AAT Systemy Bezpieczeństwa, Bosch, ICS Polska, ID Electronics, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel, Schrack Seconet oraz Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA) z którymi WAT współpracuje od wielu lat.

Seminarium otworzył Dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet w obecności Prodziekanów ds. kształcenia dr. hab. inż. Jacka Jakubowskiego i ds. studenckich dr inż. Eweliny Majdy-Zdancewicz. Seminarium rozpoczęła prezentacja potencjału dydaktycznego i bazy laboratoryjnej jakimi dysponuje ISE dla właściwego profilowania specjalności ISB realizowanej w Instytucie. Swoje prezentacje, dotykające w tej edycji wpływu pandemii na rozwiązania i realizacje Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa, zaprezentowali również przedstawiciele zaproszonych firm.
Łączna, raportowana liczba zaangażowania uczestników, zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej Instytutu oraz pracowników firm branżowych podczas seminarium wyniosła 359, z czego średnia liczba aktywnych obserwatorów podczas transmisji na żywo plasowała się na poziomie ok 100.

W konkursie o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa wyłoniono 10 laureatów. Zwycięzcą i zdobywcą statuetki MESB został inż. Krzysztof Świątkowski, student V roku specjalności ISB na kierunku EiT. Tytuł pierwszego i drugiego wicemistrza wywalczyli odpowiednio inż. Ewelina Augustyniak i Kamil Olszewski a kolejnych 7 laureatów z największą liczbą punktów otrzymało wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Piotr Wiski, inż. Rafał Kulik, inż. Damian Boguski, Jarosław Smoliński, inż. Michał Bankiewicz, inż. Patrycja Pomarańska, inż. Robert Wolak.
Studenci mieli do rozwiązania jak zawsze 20 pytań testowych na temat wszystkich elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Pytania przygotowała kadra dydaktyczna ISE przy współudziale Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA), głównie na podstawie treści kształcenia przekazywanych w przedmiotach specjalistycznych ujętych w planie studiów. Wszystkich laureatów uhonorowano cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez firmy zaproszone na Seminarium.
Ze względu na ograniczenia epidemiczne rozdanie nagród rzeczowych w Konkursie o miano MESB, ufundowanych przez zaproszone firmy, zorganizowano dla nagodzonych studentów stacjonarnie na terenie Instytutu z transmisją na żywo dla firm w dniu 24.02.2021 r.

Informacja została również umieszczona na stronie Uczelni

Komitet organizacyjny SBESB