» » Powtarzanie zajęć w semestrze letnim r. a. 2020/2021

Powtarzanie zajęć w semestrze letnim r. a. 2020/2021

WAŻNE TERMINY

  • do 12.02.2021 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Dziekana o zgodę na powtarzanie zajęć (jeśli wniosek taki nie był wcześniej złożony) – termin powtarzania: semestr letni 2020/2021. Druk wniosku na stronie wydziału.
  • do 15.03.2021 r. – podanie informacji o rozpoczęciu powtarzania zajęć.
  • do 30.03.2021 r. – dokonanie opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2020/2021. Zgodnie z decyzjami rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi wynoszą: opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć
    • dla naborów 2018 –  8 zł.
    • dla naborów 2019 i 2020 – 10 zł.

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie pdf na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl.

Odradzamy przesłanie w postaci zdjęcia ponieważ w większości są one mało czytelne.