Strona główna » Relacje z praktyk » Praktyka, staż i praca dyplomowa – czy to da się połączyć?

Praktyka, staż i praca dyplomowa – czy to da się połączyć?

#RELACJE Z PRAKTYK

Od kilku lat Wydział Elektroniki WAT współpracuje z firmą Janex, która jest otwarta na młodych ludzi chcących zgłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie systemów bezpieczeństwa. W ubiegłym roku firma Janex przyjęła na praktyki letnie kilkoro studentów, a następnie troje z nich odbyło dwu miesięczny staż w firmie. W tym czasie nabywali oni wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w projektowaniu systemów.  Jedna ze studentek kierunku elektronika i telekomunikacja wraz z ekipą z działu technicznego i projektowego przeprowadziła badania związane z tematem jej pracy dyplomowej, który dotyczył Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

Badania, które przeprowadzaliśmy miały na celu weryfikację parametrów danego głośnika i porównanie ich rzeczywistych wartości z danymi znajdującymi się w kartach katalogowych. W kolejnej części sprawdzaliśmy czy prawdziwe jest twierdzenie, iż poziom dźwięku spada wraz ze zwiększaniem się odległości od jego źródła. W tym celu wykorzystaliśmy kilka rodzajów głośników marki Bosch. Do badań używaliśmy szumu różowego na jednakowym poziomie głośności do każdego z typów głośników.”

Na samym początku połączyliśmy wybrane głośniki wraz ze wzmacniaczami, stacją wywoławczą oraz klawiaturą numeryczną następnie przy wsparciu naszego kolegi z firmy Janex zaprogramowaliśmy dany głośnik do wybranej strefy wywoławczej w systemie Preasideo marki Bosch. Za pomocą miernika marki INTI, studenci wraz z pracownikiem firmy sprawdzali czy wynik będzie zgodny z tezą, iż wraz z dwukrotnym wzrostem odległości poziom natężenia dźwięku spada o 3 dB i jaki to ma związek z rodzajem głośnika.”

KORZYŚCI Z PRAKTYK

Praktyki i staże pozwalają na zdobywanie doświadczenia oraz jednocześnie umożliwiają przeprowadzanie badań związanych m. in. z realizowanymi pracami inżynierskimi. Możliwości ich odbycia zapewnił nam w głównej mierze dr hab. inż Jacek Paś. Z perspektywy czasu, mogę stwierdzić, iż firma Janex otworzyła moją ścieżkę kariery. Podczas trzymiesięcznego stażu zasmakowałam i poznałam bliżej branżę systemów bezpieczeństwa. Umożliwiło mi to podjęcie niespełna rocznego stażu w firmie Bosch, aby z większym doświadczeniem podjąć pracę w firmie Janex International.

Studenci elektroniki i telekomunikacji,
specjalność: inżynieria systemów bezpieczeństwa,
Wydział Elektroniki WAT