» » Pożegnanie z mundurem ppłk. dr. inż. Jarosława Krygiera

Pożegnanie z mundurem ppłk. dr. inż. Jarosława Krygiera

W dniu 29 stycznia 2021 r. przed Salą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy kończących służbę wojskową. Wśród żołnierzy żegnających się z mundurem był także ppłk dr inż. Jarosław Krygier. Rektor-komendant WAT dziękował odchodzącym żołnierzom za ich pełną zaangażowania służbę składając życzenia zdrowia, pomyślności oraz żołnierskiego szczęścia na nowej drodze życia. „Historia każdego z Was to historia Wojskowej Akademii Technicznej” – podkreślił Rektor-Komendant WAT.  Ppłk Jarosław Krygier został wyróżniony przez Rektora-Komendanta WAT pamiątkowym ryngrafem.

Jednocześnie 2 lutego 2021 r. Dziekan Wydziału Elektroniki WAT w towarzystwie kierownictwa Instytutu Systemów Łączności również podziękował ppłk. dr. inż. Jarosławowi Krygierowi za pełną zaangażowania pracę w Instytucie Systemów Łączności, gdzie ppłk Krygier pracuje od początku swojej kariery. Prof. Szplet wręczając pamiątkową statuetkę z podziękowaniami życzył wielu sukcesów oraz powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Poniżej przedstawiamy notkę biograficzną ppłk. dr. inż. Jarosława KRYGIERA.

Ppłk dr inż. Jarosław Krygier rozpoczął służbę w 1991 r. Po skończeniu studiów na Wydziale Elektroniki WAT oraz po rocznej praktyce dowódczej został skierowany do Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Systemów Łączności WEL, gdzie objął stanowisko inżyniera. W ISŁ zajmował następnie stanowisko asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w 2002 roku – adiunkta. W tym czasie uczestniczył w procesie dydaktycznym WEL, promując ponad 100 dyplomantów wojskowych i cywilnych, a także brał udział w szeregu prac badawczych, których wynikiem było ponad 60 publikacji na konferencjach i w czasopismach krajowych i zagranicznych. W czasie służby w ISŁ angażował się także prace grup roboczych NATO, panelu IST NATO STO oraz projekty międzynarodowe pod patronatem Europejskiej Agencji Obrony (EDA).