» » XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe w WAT

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe w WAT

1 lutego 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej odbył się drugi etap XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną oraz naszą uczelnię.  Ta interdyscyplinarna olimpiada skierowana do uczniów szkół średnich rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.
Wojskowa Akademia Techniczna uczestniczyła w organizacji tego przedsięwzięcia po raz drugi. Organizacji z ramienia Uczelni przewodniczył Wydział Elektroniki WAT. Warto przy tym zaznaczyć, że od lat członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) jest prof. dr hab. inż. Bronisław Stec z Wydziału Elektroniki WAT.
Uczestników przywitał Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet oraz wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS .
W komisji nadzorującej przebieg konkursu zasiedli: dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Elektroniki, dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz- Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektroniki oraz dr inż. Adam Słowik i dr inż. Bogdan Perka – pracownicy Wydziału Elektroniki WAT.

W zawodach okręgowych wzięło udział 15 uczniów, w tym 12 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 3 osoby w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu trzech zadań z wybranej grupy tematycznej. Uczestnicy musieli dysponować smartfonem, tabletem, laptopem lub telefonem komórkowym z aktywną transmisją danych, ze stabilnym łączem internetowym i dostępem do Internetu, umożliwiającym korzystanie z platformy OWT oraz wykonanie czytelnych zdjęć rozwiązanych zadań i przesłanie ich organizatorom olimpiady na swoje konto na platformie OWT.
Olimpiada Wiedzy Technicznej ma na celu m.in. (1) przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu, (2) rozwijanie i kształtowane umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, (3) wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie, (4) stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z taką młodzieżą, (5) podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Najlepsi zostaną zakwalifikowani do etapu centralnego, który będzie przepustką do uznanych uczelni technicznych w Polsce.