Strona główna » Aktualności » Projekt studenta WEL nagrodzony w konkursie Liczbowy zawrót głowy

Projekt studenta WEL nagrodzony w konkursie Liczbowy zawrót głowy

30 października 2020 r. wystartował konkurs Liczbowy zawrót głowy organizowany przez Oprogramowanie Naukowo-Techniczne.

Konkurs na najciekawszy wykres bubble chart bądź geographic bubble chart w oprogramowaniu MATLAB adresowany był do studentów i doktorantów. Zadaniem było zobrazowanie w ciekawy sposób za pomocą wykresu bąbelkowego danych dotyczących konkretnego zjawiska fizycznego, ekonomicznego lub społecznego. Konkurs rozstrzygnięto 21 grudnia 2020 r. Wyłoniono trzech laureatów. Wśród nich dwóch z Wojskowej Akademii Technicznej.
Zdobywcą trzeciego miejsca w konkursie jest kpr. pchor. Mateusz Materlak, student 4 roku kierunku elektronika i telekomunikacja, specjalność: metrologia.
Używając wymaganego w regulaminie konkursu wykresu bubble chart, student zwizualizował dane na temat 10 najpopularniejszych języków programowania w 2020 roku. „W mojej pracy konkursowej każdy pojedynczy bąbelek odpowiada za inny język programowania. Bąbelki charakteryzują się tym, że każdy ma inny kolor i inny rozmiar, oś x odpowiada za liczbę miejsc pracy, oś y zaś za średnią roczną pensję w $. W celu wskazania popularności języków zastosowałem różną wielkość bąbelków, im większy, tym popularniejszy język” – mówi kpr. pchor. Mateusz Materlak. Wykres bubble chart, podobnie jak punktowy, osadzony jest w kartezjańskim układzie współrzędnych. Wywołuje się go poleceniem ‘bubblechart’, podając minimum 3 argumenty: położenie x i y oraz wartość w tym położeniu, czyli wielkość „bąbelka”. Można wykorzystać różne kolory do rozróżniania odrębnych kategorii.

NAGRODZONEMU STUDENTOWI
SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 

Tekst i ilustracje na podstawie: www.wat.edu.pl oraz http://www.ont.com.pl/wydarzenia/liczbowy-zawrot-glowy