Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Podział na specjalności – Studenci cywilni – terminy podziału i daty spotkań

Podział na specjalności – Studenci cywilni – terminy podziału i daty spotkań

Spotkania informacyjne dla studentów cywilnych naboru 2019 dotyczące podziału w czasie trwania trzeciego semestru lub kontynuacji studiów po podziale od czwartego semestru odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • Studia stacjonarne:
  • Elektronika i telekomunikacja (grupy WEL19EQ…S1): 09.04.2021 r., 5-8 godz. lekcyjna,
  • Energetyka (grupy WEL19DX…S1): 08.04.2021 r., 7-8 godz. lekcyjna.
 • Studia niestacjonarne: 
  • Elektronika i telekomunikacja (grupy WEL19EX…N1): 16.04.2021 r.,  11-12 godz. lekcyjna,
  • Energetyka (grupy WEL19DX…N1 ): 10.04.2021 r., 3-4 godz. lekcyjna.

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Decyzja co do formy spotkania zostanie podjęta na kilka dni przed planowanym spotkaniem, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Specjalności do wyboru:

Elektronika i telekomunikacja

 1. Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 2. Systemy informacyjno-pomiarowe
 3. Urządzenia i systemy elektroniczne
 4. Systemy teledetekcyjne
 5. Systemy cyfrowe
 6. Systemy bezprzewodowe
 7. Systemy i sieci telekomunikacyjne
 8. Signal processing (realizowana w j. ang.)

Energetyka

 1. Elektroenergetyka
 2. Maszyny i urządzenia w energetyce

Uwagi

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie 08.04.2021 r. – 21.05.2021 r. wg poniżej przestawionego harmonogramu.
 2. Na spotkaniach informacyjnych przedstawiciele instytutów profilujących przedstawiają zaprezentują poszczególne specjalności.
  Ponadto na stronie internetowej wydziału dostępne są podstawowe charakterystyki ww. specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki – Oferta Dydaktyczna oraz Informator Studenta.
 3. Z uwagi na pandemię spotkanie informacyjne może odbyć się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub stacjonarnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
  Decyzja co do formy spotkania zostanie podjęta na kilka dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, które zostaną udostępnione w wersji elektronicznej na stronie wydziału. Ankiety należy składać w dziekanacie w p. 9/45 lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl, w terminie do 30.04.2021 r.
 5. Podziału na specjalności dokonuje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału.
 6. Podział przeprowadza się wykorzystując średnią z ocen studenta po sesji poprawkowej trzeciego semestru.
 7. Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na czwarty semestr studiów.
 8. Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów na specjalności, z uwzględnieniem odwołań nastąpi pod koniec semestru czwartego.

Szczegółowe zasady podziału na specjalności zostaną podane na spotkaniu informacyjnym oraz znajdują się na stronie wydziału.

Harmonogram podziału na specjalności

naboru 2019, studenci cywilni:

 • 08.04.2021 r. – 28.06.2021 r. – Postępowanie kwalifikacyjne;
 • 08 – 16.04.2021 r.  – Spotkanie informacyjne wg podanej informacji;
 • 15.03.2021 r. – 09.04.2021 r. – Sprawdzenie wartości średniej z ocen (zainteresowani mogą dokonać sprawdzenia średniej telefonicznie tel. 261 837 217 lub osobiście w dziekanacie, p. 10/45, w godzinach przyjęć.);
 • do dnia 30.04.2021 r. – Składanie ankiet do dziekanatu;
 • do dnia 28.05.2021 r. – Ogłoszenie wyników podziału;
 • 14 dni od ogłoszenia wyników podziału, tj. do 14.06.2021 r. – Odwołania w formie pisemnej;
 • 28.06.2021 r. – Ogłoszenie ostatecznej listy podziału.