Strona główna » Ogłoszenia Dziekanatu » Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów WAT

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów WAT

Informujemy, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjalne, jak również o zapomogi. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura ubiegania się i przyznawania zapomóg jest uproszczona i nie wymaga stosowania K.P.A. W związku z tym ukazały się Wytyczne Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2/RKR/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania studentom zapomóg z funduszu stypendialnego w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu: 261 837 871, 261 837 290 lub pod adresem e‑mail:

sabina.nowak@wat.edu.pl
magdalena.puczkowska@wat.edu.pl
edyta.busler@wat.edu.pl