» » Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

  • za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;
  • za powtarzanie semestru studiów;

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat.

Zwrot nadpłaty wymaga złożenia przez studenta wniosku, z podaniem numeru konta.

Wnioski skierowane do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty można składać w Dziekanacie lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl.