» » Nagrody Rektora WAT dla pracowników Wydziału Elektroniki

Nagrody Rektora WAT dla pracowników Wydziału Elektroniki

W kategorii całokształt dorobku naukowego wyróżniono prof. dr. hab. inż. Tadeusza DĄBROWSKIEGO.

Prof. Dąbrowski pracuje w WAT nieprzerwanie od 1967 r. (53 lata). Przeszedł z sukcesem kolejne szczeble w hierarchii wojskowej, akademickiej oraz naukowej. Współuczestniczył w kształceniu i wychowaniu kilkudziesięciu roczników studentów wojskowych i cywilnych. Cieszy się nieustannie zasłużonym autorytetem w środowisku uczelnianym. Jest znanym organizatorem ogólnokrajowych cyklicznych konferencji naukowych. Był inspiratorem i współorganizatorem współpracy naukowo-dydaktycznej WAT-u z Politechniką oraz z Politechniką Warszawską. Znacząco przyczynia się do budowy autorytetu WAT w krajowym środowisku akademickim.

Druga z przyznanych nagród rektorskich jest wyróżnieniem za publikację podręcznika akademickiego pt. Walka radioelektroniczna w radiolokacji dla zespołu w składzie:
  • dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI, prof. WAT
  • dr inż Jan MATUSZEWSKI – WAT
  • dr inż. Adam RUTKOWSKI – WAT
  • kpt mgr inż Paweł KACZMAREK – WAT
  • mgr inż. Janusz KARCZEWSKI – WAT
  • mgr inż. Maciej SMOLARCZYK – PIT-RADWAR S. A.
  • mgr inż. Ryszard JANKOWSKI – PIT-RADWAR S. A.

Podręcznik ten powstał na zamówienie przedstawicieli Zarządu Wojsk Radiotechnicznych (ZWRt), Inspektoratu Sił Powietrznych DG RSZ, które wynika z potrzeb WRt związanych z burzliwym rozwojem metod i technik walki radioelektronicznej (WRE) na współczesnym polu walki. Niniejszy podręcznik stanowi efekt harmonijnego współdziałania pięciu osób z Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki oraz dwóch pracowników z PIT-RADWAR S.A. Praca nad rozważaną monografią trwała w latach 2016-2018. Wartość wydanej pozycji polega głównie na tym, że stanowi on nowatorską na krajowym rynku wydawniczym próbę kompleksowego ujęcia problematyki waki radioelektronicznej w zakresie radiolokacji oraz w jej otoczeniu. Autorzy mają nadzieję, że ich dzieło dotrze do wielu Czytelników i stanie się dla nich inspiracją do działań związanych z wszechstronnym rozwojem krajowych systemów radiolokacyjnych, rozpoznania i walki radioelektronicznej.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości!