Strona główna » Aktualności » Student WEL nagrodzony na konferencji w rumuńskiej Military Technical Academy

Student WEL nagrodzony na konferencji w rumuńskiej Military Technical Academy

Studenci pięciu wydziałów akademickich Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli w międzynarodowej studenckiej konferencji CERC 2020, która odbyła się 6–7 listopada w Military Technical Academy w Bukareszcie (Rumunia). Podczas konferencji, podzielonej na 16 paneli tematycznych, 190 studentów reprezentujących 18 uczelni wygłosiło w sumie 156 referatów. Konferencję wsparło 10 nauczycieli akademickich WAT w roli członków komisji konkursowych. Wydział Elektroniki reprezentował dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI. Za wygłoszone referaty, w poszczególnych panelach tematycznych, studenci WAT zdobyli zaszczytne pierwsze i drugie miejsca.

Jednym z nagrodzonych studentów jest student Wydziału Elektroniki sierż. pchor. inż. Dominik Mały, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii Communications and Signal Processing za artykuł pt. Extraction of numerical data from auditory evoked potentials charts. Opiekunem naukowym studenta  jest prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski.

Prezentowana na konferencji praca dotyczyła pozyskiwania sygnałów słuchowych potencjałów wywołanych zarejestrowanych w postaci graficznej, tj. ekstrakcji danych liczbowych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych z zachowaniem wszelkich charakterystycznych cech przetwarzanej krzywej. Słuchowe potencjały wywołane (ang. auditory evoked potentialsAEPs) to sygnały elektryczne rejestrowane z elektrod przymocowanych do czaszki, rejestrowane synchronicznie z bodźcem akustycznym odtwarzanym w słuchawce pacjenta.

Celem pracy było opracowanie aplikacji, która poprzez przetworzenie obrazów zawierających przebiegi AEP dokona ekstrakcji danych liczbowych do postaci wektora, co umożliwi jego dalsze przetwarzanie z użyciem dowolnych procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów. Głównym zadaniem było opracowanie skryptu w środowisku Matlab, który po wprowadzeniu odpowiednio przygotowanego skanu, przetworzy go i prawidłowo wykryje punkty leżące na krzywej odwzorowującej słuchowy potencjał wywołany. Umożliwi to obserwację reprezentacji graficznej przebiegu potencjału, a po wprowadzeniu odpowiedniej czułości i podstawy czasu, otrzymanie wszelkich danych liczbowych związanych z konkretnym wykresem.

Zaprojektowana aplikacja poprawnie dokonuje ekstrakcji danych liczbowych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych i może służyć do konwersji archiwalnych wydruków AEPs do postaci cyfrowej, którą dalej można przetwarzać i odpowiednio interpretować.

 

SERDECZNE GRATULACJE DLA NAGRODZONEGO STUDENTA WEL !