» » Ranking najwyżej ocenionych przez studentów nauczycieli akademickich

Ranking najwyżej ocenionych przez studentów nauczycieli akademickich

Prezentowane zestawienie przedstawia wyniki ankietyzacji nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020. Ankietę przeprowadzono wśród studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka. Wypełniono łącznie 1243 ankiety uznane jako podstawę do stworzenia rankingu. Studenci wypełniając ankiety oceniają zajęcia nauczyciela akademickiego, w tym między innymi komunikatywność i styl prowadzenia zajęć oraz relację nauczyciel-student. Należy zaznaczyć, iż kryterium ważności to minimum 5 wypełnionych ankiet. W związku z tym do rankingu stanęło 67 nauczycieli akademickich.

Z uwagi na bardzo dobre wyniki ankiety wyróżniono 15 nauczycieli akademickich z najwyższymi ocenami.

Ranking nauczycieli przedstawiono w kolejności alfabetycznej.

mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
dr inż. Zdzisław CHUDY
dr inż. Andrzej DUKATA
mgr inż. Paweł KACZMAREK (IRE)
mgr inż. Jakub KAŹMIERCZAK
dr hab. inż. Jan KELNER
mgr inż. Michał KNIOŁA
dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
dr inż. Rafał PRZESMYCKI
mgr inż. Tomasz ROGALA
mgr inż. Katarzyna SIKORSKA-ŁUKASIEWICZ
mgr inż. Paweł SŁOWAK
dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
dr inż. Marian WRAŻEŃ

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w uniwersyteckim systemie obsługi studenta i przeprowadzane zgodnie z procesem 6.3 „Opiniowanie nauczycieli przez uczestników procesu dydaktycznego” Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 1 stycznia 2020 r.

NAJLEPSZYM NAUCZYCIELOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ! ! !

    STUDENTOM DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE W PROCES WYPEŁNIANIA ANKIET ! !