» » Dr inż. Krzysztof Malon finalistą XVIII edycji Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

Dr inż. Krzysztof Malon finalistą XVIII edycji Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

17 września 2020, w Łodzi, w trakcie sesji otwarcia XX Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2020), odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. XVIII edycja Konkursu, organizowanego corocznie przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 14 lutego 2020 r. Komisja konkursowa, składająca się z sześciu profesorów wyższych uczelni technicznych oraz przedstawicieli patronów medialnych Fundacji, przyznała trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

 

III nagrodę otrzymał dr inż. Krzysztof Malon za rozprawę pt.„Efektywne zarządzanie dostępem do widma w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi” . Promotorem powyższej pracy doktorskiej był dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT. Rolę promotora pomocniczego pełnił ppłk dr hab. inż. Jan Kelner.

Dr inż. Krzysztof Malon, po skończeniu studiów w 2011 r. rozpoczął pracę na rzecz Instytutu Systemów Łączności, Wydziału Elektroniki WAT. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta.

 

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia nagród można znaleźć na stronach Fundacji:

https://fundacja.ire.pw.edu.pl/index.php/wydarzenia/73-konkurs-o-nagrode-fundacji-za-najlepsza-prace-doktorska-z-dziedziny-radiokomunikacji-i-technik-multimedialnych-edycja-2020

Regulamin konkursu dostępny jest stronie Fundacji pod poniższym linkiem:

https://fundacja.ire.pw.edu.pl/index.php/regulaminy-main-mane/konkurs-prac-doktorskich

 

Warto nadmienić, że wśród pracowników Wydziału Elektroniki WAT mamy także finalistów wcześniejszych edycji Konkursu:

  • XIII edycja Konkursu (2015 r.) – II miejsce zajęła dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz za rozprawę pt. „Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy”, której promotor był prof. Andrzej Dobrowolski;
  • IV edycja Konkursu (2006 r.) – III miejsce zająć (ówczesny) dr inż. Zbigniew Piotrowski za rozprawę pt. „Efektywna metoda kodowania i dekodowania znaku wodnego zawartego w paśmie sygnału audiofonicznego”, której promotorem był prof. Piotr Gajewski.

 

Zdjęcia oraz tekst na podstawie:

https://fundacja.ire.pw.edu.pl/

 

 Laureatowi oraz promotorom rozprawy serdecznie gratulujemy !