Szkolenie BHP

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/, w terminie od 1 do 18 października 2020 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP” należy wybrać „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, a następnie zalogować się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Przypominam, iż bez przedmiotowego szkolenia żaden student nie może uczestniczyć w zajęciach, a w szczególności w zajęciach praktycznych. Zaliczenie szkolenia BHP jest także jednym z wymagań bezwarunkowego zaliczenia semestru.