» » Pamiętaj o rejestracji na kolejny semestr

Pamiętaj o rejestracji na kolejny semestr

Zasady rejestracji są dostępne w Regulaminie Studiów (§46), na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz w Internecie. Rejestracja na kolejny semestr studiów przeprowadzana jest po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej z tym, że rejestracja na semestr powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia zajęć na tym semestrze. Studenci spełniający warunki rejestracji (bez konieczności powtarzania modułów oraz z wartością deficytu określoną w Normatywach) są rejestrowani na kolejny semestr bez dodatkowych formalności. W pozostałych przypadkach student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wniosek do rektora o rejestrację wg wzoru, jednak

NIE PÓŹNIEJ NIŻ PIĘĆ DNI PO ZAKOŃCZENIU SESJI POPRAWKOWEJ.

PAMIĘTAJ, ŻE DOPUSZCZALNY ŁĄCZNY DEFICYT PUNKTÓW ECTS, PRZY REJESTRACJI NA KOLEJNY SEMESTR TO:

  1. na II-III semestr stud. I st., JSM i II semestr stud. II st. wynosi 16 ECTS,
  2. na wyższe semestry stud. I st. oraz JSM. wynosi 14 ECTS,
  3. na semestr dyplomowy – łączny deficyt wynosi 10 ECTS.

Uwaga:

  • łączny deficyt: liczba punktów ECTS studenta po odjęciu od deficytu całkowitego sumy punktów za zajęcia powtarzane,
  • zaległości w zaliczeniu modułów nie mogą być starsze niż z dwóch poprzedzających semestrów