» » Powtarzanie zajęć w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

Powtarzanie zajęć w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

WAŻNE TERMINY

do 28.09.2020 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Rektora o zgodę na powtarzanie zajęć (jeśli wniosek taki nie był jeszcze złożony) – termin powtarzania: semestr zimowy 2020/2021.
do 30.10.2020 r. – podanie informacji o rozpoczęciu powtarzania zajęć.
do 10.11.2020 r. – dokonanie opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

Zgodnie z decyzjami Rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi:

  • dla naborów 2016, 2017 i 2018 –  8 zł.
  • dla naborów 2019 i 2020  – 10 zł.
    Wnioski o powtarzanie zajęć w prosimy dostarczać do dziekanatu do 28.09.2020 r.

Wnioski można składać osobiście w dziekanacie, mailowo na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl lub listownie na adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, z dopiskiem „dziekanat WEL“.

Druk wniosku o powtarzanie można pobrać ze strony.