» » Wyniki podziału na specjalności po odwołaniach

Wyniki podziału na specjalności po odwołaniach

Dziekan pozytywnie rozpatrzył złożone wnioski o zmianę specjalności. Dokonano korekty i aktualny przydział do grupy, ważny od 01.10.2020 jest dostępny tutaj:

W przypadku wątpliwości, zauważenia błędów prosimy o kontakt z dziekanatem Wydziału.

Za plany zajęć odpowiedzialny jest p. Zdzisław Bociarski.