» » Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia

Do 17 lipca – rejestracja na jednolite studia magisterskie wojskowe.

W okresie 17-21 sierpnia – test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna; indywidualny termin (jeden dzień, godzina) ustalony będzie po zakończeniu rejestracji na studia wojskowe i widoczny na koncie w IRK.

Do 21 sierpnia – rejestracja na cywilne studia I stopnia.
Do 21 sierpnia – przesłanie przez kandydatów na studia wojskowe i cywilne wyników ze świadectwa dojrzałości (poprzez konto w IRK).

Uwaga – terminy powyższe mogą ulegać zmianie