» » Zaliczenie poprawkowe z Technik bezprzewodowych

Zaliczenie poprawkowe z Technik bezprzewodowych

Informuję, ze  dodatkowe zaliczenie z przedmiotu Techniki Bezprzewodowe (uzupełniające, dla wszystkich chętnych, którzy nie uczestniczyli lub nie zaliczyli jeszcze w przedmiotu) odbędzie się 26 czerwca (piątek) na piątym bloku lekcyjnym. Warunki uczestnictwa poniżej .

  1. Forma zdalna. Zaliczenie będzie zrealizowane na platformie Moodle zainstalowanej w ISŁ tak, jak to było wykonane poprzednim razem (taki sam sposób logowania). Adres lokalny 10.2.7.20. Test będzie otwarty dnia 26 czerwca (piątek) od godz.15.45 przez 30 minut jednak czas na jego wykonanie po zalogowaniu będzie wynosił 20 minut (lub do zakończenia okna aktywności testu jeśli ktoś zaloguje się zbyt późno).
  2. Osoby chcące skorzystać z formy lokalnej proszę o informację na mój adres pocztowy do godziny 12.00 dnia 25 czerwca (czwartek). Jeśli będą chętni udostępnię salę 115 bud.47 zachowując przewidziane w WAT środki ochrony sanitarnej.
  3. Osoby, które potrzebują dostępu zdalnego do sieci lokalnej WAT (VPN) i nie mające takiego dostępu, mogą ten dostęp otrzymać pod warunkiem, że zgłoszą taką potrzebę na mój adres pocztowy podając swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy (najlepiej studencki) do godziny 12.00 dnia 25 czerwca (czwartek). Dostęp będzie czynny na czas zaliczenia.

Zapraszam do realizacji zaliczenia i do zobaczenia.

Jarosław Michalak