» » Zaliczenie z przedmiotu Techniki Bezprzewodowe

Zaliczenie z przedmiotu Techniki Bezprzewodowe

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z Regulaminem Studiów oraz po wstępnej konsultacji z grupami szkoleniowymi dokonanej drogą wymiany wiadomości elektronicznej, ogłaszam termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Techniki Bezprzewodowe.

Biorąc pod uwagę stan epidemii i różną sytuację słuchaczy, proponuję 2 formy zaliczenia z tym zastrzeżeniem, że każda z zainteresowanych osób może skorzystać tylko z jednej z nich.

  1. Forma zdalna. Zaliczenie będzie zrealizowane na platformie Moodle zainstalowanej w ISŁ tak, jak to było wykonane poprzednim razem (taki sam sposób logowania). Adres lokalny 10.2.7.20. Test będzie otwarty dnia 02 czerwca (wtorek) od godz.15.15 (długa przerwa, nie wystąpią konflikty z innymi formami zajęć) przez 30 minut jednak czas na jego wykonanie po zalogowaniu będzie wynosił 20 minut (lub do zakończenia okna aktywności testu jeśli ktoś zaloguje się zbyt późno).
  2. Forma lokalna. W tym samym czasie będzie można wejść do Sali 115 bud.47 celem napisania zaliczenia na komputerach dostępnych w tej Sali pod moją kontrolą i zachowaniem przewidzianych w tej sytuacji środków ostrożności (maska, odkażenie stanowisk i dłoni, ew. rękawiczki, odległości pomiędzy studentami)
  3. Studentów studiów niestacjonarnych, którzy nie mogą zrealizować zaliczenia dnia 02 czerwca zapraszam w piątek, dnia 05 czerwca od godz. 16.00 do Sali nr 115 bud.47.

Zapraszam do realizacji zaliczenia i do zobaczenia.

Jarosław Michalak