» » Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2019/2020

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2019/2020

Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 140/RKR/2020 z dnia 12 maja 2020 r.), w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

  1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;
  2. za powtarzanie semestru studiów.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat.

Zwrot nadpłaty wymaga złożenia przez studenta wniosku, z podaniem numeru konta.

Wnioski skierowane do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty można składać w Dziekanacie lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl.