Strona główna » Aktualności » Komunikat ws. funkcjonowania dziekanatu WEL

Komunikat ws. funkcjonowania dziekanatu WEL

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie studentów i pracowników Wydziału Elektroniki, zalecamy

ograniczenie kontaktu bezpośredniego.

Zalecany kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefoniczny – wykaz adresów i numerów telefonów.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą na adres dziekanatu WEL lub podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mail: dziekanat.wel@wat.edu.pl

  • Sprawy wymagające bezpośredniej wizyty w dziekanacie – tylko po uprzednim kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.
  • Zaświadczenia prosimy zamawiać poprzez dziekanat.wel@wat.edu.pl.  W treści prosimy wskazać adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zaświadczenie.
  • Legitymacje studenckie i doktoranckie są automatycznie przedłużone.

Na mocy podpisanych w dniu 12 marca 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeń, ważność elektronicznych legitymacji studenckich oraz legitymacji doktoranta zostaje wydłużona do 31 maja 2020 r. Nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie!

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji, wniosek o wydanie duplikatu legitymacji wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesłać drogą e-mail. Odbiór legitymacji po uprzednim umówieniu się z pracownikiem dziekanatu.