» » Komunikat ws. odwołania zajęć i wykładów

Komunikat ws. odwołania zajęć i wykładów

wpis w: Aktualności | 0
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 37/RKR/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat 1.
Komunikat w sprawie realizacji procesu kształcenia

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej zostają odwołane w zakresie ich miejsca przeprowadzenia.

Komunikat 2.
Doprecyzowujący realizację zajęć audytoryjnych

  1. Decyzją dziekana w Wydziale Elektroniki zajęcia będą realizowane w sposób zdalny. Osobiste kontakty promotorów i opiekunów z dyplomantami i doktorantami są dozwolone, jednak powinno się je ograniczyć do niezbędnego minimum.
  2. Plan zajęć nie ulega zmianie. Zmienia się tylko sposób ich prowadzenia.
  3. Harmonogram roku akademickiego pozostaje na razie bez zmian.

Prosimy starostów grup o pilną aktualizację nazwisk swoich i zastępców wraz z podaniem adresów mailowych, w tym adresów do całych grup oraz numerów telefonów. Obecnie wykładowcy będą podejmować próby nawiązania kontaktu wykorzystując aktualnie posiadane dane adresowe. Prosimy im to ułatwić. Prosimy też o bieżące śledzenie poczty elektronicznej i przekazywanie informacji studentom ze swojej grupy.

Komunikat 3.
Komunikat w sprawach innych

  1. Odwołuje się uroczyste wręczenie dyplomów planowane na dzień 25 marca 2020.
    Odbiór dyplomów w dziekanacie.
  2. W dniach zawieszenia zajęć dziekanat jest dostępny dla studentów. Prosimy o kontakt za pośrednictwem mediów elektronicznych, tj. telefon, e-mail..
  3. Ukazała się decyzja o powtarzaniu zajęć. Treść decyzji jest dostępna w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Data rozpoczęcia zajęć jest podana w rozkładach zajęć. Zastrzega się możliwość zmian w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Uwaga: zalecamy częste zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie www wydziału i na FB.

Kadra kierownicza i nauczyciele akademiccy dokładają starań, aby w obecnych uwarunkowaniach realizować proces kształcenia z wykorzystaniem mediów elektronicznych pomimo zaistniałych trudności.

We wszelkich sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z dziekanatem lub właściwa osobą funkcyjną dla przedmiotu sprawy.