Strona główna » Aktualności » Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2020

Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2020

Inż. Przemysław Bojaronus, student V roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja został zwycięzcą konkursu o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa, zorganizowanego już po raz piąty przez Instytut Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki WAT. Konkurs był dopełnieniem Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB). Współorganizatorami wydarzenia były firmy, z którymi Wojskowa Akademia Techniczna współpracuje.

W konkursie wzięło udział 40 studentów naszej Akademii, głównie specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. „Konkurs był dość trudny. Pytania były specjalistyczne. Trzeba było mieć sporo wiedzy, by umieć na nie prawidłowo odpowiedzieć” – przyznaje laureat inż. Przemysław Bojaronus. Tytuł pierwszego wicemistrza wywalczył Rafał Kulik, a drugiego Bartosz Plewko. Wyróżniono także 7 uczestników. W grupie tej znaleźli się: inż. Kamil Krzemiński, Krzysztof Świątkowski, Maciej Kalinowski, Hubert Skrucha, inż. Łukasz Grzegorczyk, inż. Mateusz Nadolny oraz inż. Karolina Skiba. Studenci mieli do rozwiązania 20 pytań testowych na temat wszystkich elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Pytania przygotowali pracownicy Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE przy współudziale Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA), głównie na podstawie wiedzy przekazywanej w przedmiotach specjalistycznych ujętych w planie studiów. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez firmy uczestniczące w seminarium.

W każdej edycji seminarium biorą udział firmy branżowe, z którymi Wydział Elektroniki podpisał porozumienia o współpracy. W tegorocznej edycji udział wzięło 10 firm: Schrack Seconet, Satel, Pulsar, MR System, Janex International, ICS Polska, Bosch, AAT Holding S.A., Polon-Alfa,  ID Electronics oraz reprezentant tej branży w Krajowej Izbie Gospodarczej jakim jest Polska Izba Systemów Alarmowych. „Spotykamy się już po raz piąty, w gronie dziesięciu czołowych firm branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa. To taki mały jubileusz” – podkreślił dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Zbigniew Watral otwierając seminarium. W spotkaniu uczestniczyli również dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak.

Seminarium rozpoczęła prezentacja działalności i osiągnięć Koła Naukowego Elektroników WAT (KNE WAT). „Realizujemy szereg projektów, przede wszystkim finansowanych ze środków rektora-komendanta WAT oraz przy współudziale obecnych tu dzisiaj firm” – podkreślał dr inż. Michał Wiśnios, opiekun sekcji Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa KNE i jednocześnie zastępca dyrektora ISE. Zaznaczył przy tym, że współudział ten polega głównie na wyposażaniu laboratoriów Instytutu Systemów Elektronicznych w najnowszej generacji sprzęt, z którego korzystają zarówno studenci jak i pracownicy naukowi. „To dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy powstają różnego typu opracowania, które następnie są wdrażane w życie” – zaznaczył dr inż. Wiśnios. Uczestnicy seminarium zostali również zapoznani z wystawą prac zaprojektowanych i wykonanych według autorskich pomysłów studentów WEL. To m.in. projekt sondy do badań  stratosfery oraz urządzenie służące do produkcji płytek elektronicznych. Osiągnięcia Koła prezentowane są również na  licznych imprezach branżowych, takich jak np. Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, czy na największych targach elektroniki użytkowej Electronics Show. Koło aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez firmy współpracujące z Wydziałem Elektroniki WAT.

Podczas seminarium przedstawiciele firm branżowych omówili swoje produkty oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Wystąpienia obejmowały prezentacje na temat obecnego stanu rozwiązań technicznych inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz przykłady ich zastosowań.

Współpraca Wydziału Elektroniki z firmami branżowymi przynosi wymierne efekty. Przykładem jest tu wieloletnia współpraca WAT z firmą Satel, na mocy której spółka od lat doposaża laboratorium Instytutu Systemów Elektronicznych WEL. „Dostarczamy do tej pracowni urządzenia, które projektujemy i produkujemy. To urządzenia służące do zabezpieczeń elektronicznych. Przy pomocy tych urządzeń zabezpieczamy obiekty stacjonarne typu mieszkania, domy, sklepy” – mówi Maciej Domagalski, koordynator projektu eduSATEL. Zaznacza przy tym, że spółka jest otwarta na zatrudnianie absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Podobnymi efektami mogą pochwalić się pozostałe firmy, które zatrudniają absolwentów WAT, bądź organizują praktyki dla naszych studentów. Warto również wspomnieć o czterech laboratoriach Wydziału Elektroniki, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt przez firmy: AAT Holding, Bosch, ICS Polska, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel i Schrack Seconet. W pracowniach dydaktycznych nazwanych Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa kształcą się głównie studenci specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Podczas spotkania w uznaniu wzajemnej współpracy, na wniosek przewodniczącego sekcji Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa Koła Naukowego Elektroników WAT, dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski wręczył dyplom Sebastianowi Brodzie, zastępcy dyrektora Działu Serwisu w firmie AAT Holding.

Patronat merytoryczny nad piątą edycją Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa objęła Polska Izba Systemów Alarmowych, natomiast patronat medialny – wydawnictwa branżowe: „SEC&AS”, „Ochrona Mienia i Informacji”, „Zabezpieczenia”, a także „Głos Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej”.

Po zakończeniu seminarium na strzelnicy sportowej Studium Wychowania Fizycznego WAT odbył się turniej strzelecki dla pracowników firm biorących udział w seminarium o Puchar Dziekana Wydziału Elektroniki. Najlepszym strzelcem wśród uczestników konkursu okazał się Dariusz Okrasa, dyrektor Firmy ID Electronics.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek