» » WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

wpis w: Aktualności | 0

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Nokia Solutions and Networks sp. z o. o. We wtorek 26 listopada pomiędzy uczelnią i firmą zostało podpisane porozumienie ramowe określające obszary współpracy.

Zawarcie umowy z jednym ze światowych liderów telekomunikacji i wiodącym producentem sprzętu i oprogramowania dla stacji bazowych 4G i 5G, otwiera przed naszą uczelnią nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych oraz podniesienia jakości kształcenia studentów w tym obszarze. Jednocześnie poprzez współpracę dydaktyczną, Nokia pozyska przyszłych inżynierów.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony WAT uczestniczyli: prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, dziekan Wydziału Elektroniki (WEL) prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dyrektor Instytutu Telekomunikacji WEL płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT oraz koordynator współpracy z firmą Nokia, pracownik Instytutu Telekomunikacji ppłk dr inż. Jan Kelner. Firmę Nokia reprezentowali: dyrektor ds. finansowych Paweł Bień, dyrektor Centrum R&D w Krakowie Krzysztof Persona, koordynator współpracy z uczelniami wyższymi Wojciech Dudziak oraz Kamil Bechta, pracownik Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu. Warto podkreślić, że Wojciech Dudziak i Kamil Bechta są absolwentami Wydziału Elektroniki WAT i zainicjowali współpracę pomiędzy naszą uczelnią i firmą.

W ramach planowanej współpracy Nokia zapowiedziała doposażenie laboratorium technologii bezprzewodowych 4G/5G o typową stację bazową LTE (Long Term Evolution). Sprzętem takim mogą się pochwalić już uczelnie krakowskie, w tym Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska. W Warszawie, WAT będzie pierwszą uczelnią wyposażoną w lokalną stację bazową LTE firmy Nokia. Jednocześnie laboratorium będzie stanowiło podstawę procesu dydaktycznego przedmiotu z zakresu techniki LTE. Kształcenie studentów Wydziału Elektroniki WAT na odpowiednim poziomie w tym obszarze umożliwi im podejmowanie prac dyplomowych realizowanych we współpracy z firmą, czy odbywanie w niej praktyk i staży.

Współpraca z Nokią pozwoli również na wspólne przedsięwzięcia w zakresie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pracownicy Wydziału Elektroniki liczą przede wszystkim na współpracę w obszarze przełomowych technologii 5G, zwłaszcza w odniesieniu do telefonii komórkowej i Internetu Rzeczy IoT (Internet of Things). Ponadto ciekawym obszarem współpracy, związanym z rozwojem nadchodzących systemów 5G, jest interdyscyplinarna nauka o danych (Data Science), związana z metodami i algorytmami sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence), czy dużymi zbiorami danych (Big Data). Tematyka ta jest bezpośrednio powiązana z prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji WAT projektami z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cyber-Security), sieci definiowanych programowo SDN (Software-defined network), czy radia kognitywnego CR (Cognitive Radio).

Po uroczystym podpisaniu umowy, przedstawiciele firmy udali się na Wydział Elektroniki, gdzie mogli zapoznać się z ofertą naukowo-badawczą i dydaktyczną Wydziału. Podczas spotkania zostały zaprezentowane również obszary działalności oraz lokalizacje Noki w Polsce.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek