» » Rekrutacja MOST i MOSTECH

Rekrutacja MOST i MOSTECH

PROGRAMY MOBILNOŚCI KRAJOWEJ
MOST I MOSTECH
REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 31 PAZDŹIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2019r.
Rekrutacja do programu MOST
Rekrutacja programu MOSTECH

 

KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

mgr Natalia Pykacz

Dział Organizacji Kształcenia

Budynek 100, pokój 88
tel. 261 839 398
e‑mail: most.mostech@wat.edu.pl