» » Przedłużanie ważności legitymacji i wydawanie hologramów

Przedłużanie ważności legitymacji i wydawanie hologramów

Przedłużanie ważności legitymacji studenckich połączone z wydaniem hologramu rozpocznie się od dnia:

  • 18.10.2019 r. ‑ studenci cywilni,
  • 25.10.2019 r. ‑ studenci wojskowi.

Ww. czynności będą realizowane w godzinach przyjęć studentów w dziekanacie. Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji oraz uzyskania hologramu jest posiadanie rejestracji na kolejny semestr.