» » Otwarcie Laboratorium Federated Mission Networking na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Otwarcie Laboratorium Federated Mission Networking na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

wpis w: Aktualności | 0

Dzięki wieloletniej współpracy Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej z polskim przemysłem baza laboratoryjna WEL powiększyła swój potencjał o kolejne nowoczesne rozwiązania obejmujące taktyczne systemy łączności radiowej i przewodowej, dostarczone przez Transbit Sp z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Stanowią one zalążek nowo powstającego laboratorium Federated Mission Networking (FMN).

We dniu 8 października w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki WAT odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium Federated Mission Networking. W inauguracji uczestniczyli Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 gen. bryg. Robert Drozd, właściciel firmy Transbit sp. z o.o. dr inż. Jan Jach wraz prezesem firmy dr inż. Zbigniewem Soporkiem, doradca prezesa OBR CTM S.A. Jan Załęski. Wydział Elektroniki reprezentowali dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prodziekani: ds. kształcenia i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Laskowski, ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak, ds. studenckich ppłk dr inż. Jarosław Bugaj i z-ca dziekana ds. wojskowych płk dr inż. Adam Słowik, dyrektor Instytutu Systemów Łączności płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski i dr inż. Piotr Łubkowski, kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych, w którym funkcjonować będzie laboratorium.

Otwarcie nowego laboratorium przeznaczonego do szkolenia podchorążych w zakresie środków łączności jest kolejnym przykładem wsparcia Wydziału Elektroniki przez polskie firmy dostarczające najnowocześniejsze rozwiązania łączności dla Polskich Sił Zbrojnych.

Jest to również kontynuacja procesu rozbudowy bazy laboratoryjnej Wydziału Elektroniki WAT o kolejne elementy środowiska federacyjnej sieci misyjnej FMN. Budowa laboratorium umożliwi zarówno wykładowcom jak i studentom korzystanie z najnowocześniejszego, w pełni funkcjonującego sprzętu łączności podczas zajęć praktycznych i zaznajomienie się najnowszymi z usługami funkcjonalnymi zdefiniowanymi w ramach NATO Functional Area Systems.

Oprócz walidacji poprawności technicznej i funkcjonalnej sprzętu nowo powstałe laboratorium FMN stwarza również możliwość badania wybranych własności z zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez implementację wielu komponentów tj. systemu taktycznej łączności pola walki RADION® pozwalającego na realizację bezpiecznej łączności danych i fonicznej pomiędzy elementami oddziałów i pododdziałów taktycznych, od szczebla drużyny do szczebla batalionu, z zapewnieniem łączności do elementów szczebla operacyjnego (np. brygady). System RADION® wykorzystuje do realizacji łączności utajnionej terminale spełniające wymagania protokołów Secure Communications Interoperability Protocol (SCIP), zapewniając szyfrowanie informacji od abonenta do abonenta na wysokim poziomie poufności.

Do realizacji łączności radiowej wykorzystuje się m.in. szerokopasmową sieć taktyczną pola walki złożoną z programowanych radiostacji szerokopasmowych R-450C (Software Defined Radio – SDR), z dostępem do podsystemu radioliniowego, zapewniającą skuteczną wymianę danych przez zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i niezawodności usług transmisji głosu, wideo, danych telemetrycznych, informacji z sensorów, uogólnionego obrazu sytuacji operacyjnej, itp. na szczeblu taktycznym.

Kolejnym nowoczesnym komponentem jest taktyczna radiostacja wąskopasmowa typu RKP-8100 przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości od 1,5 MHz do 512 MHz. Zapewnia ona łączność głosową i transmisję danych przesyłanych poprzez standardowe protokoły i interfejsy (IP, SMTP, POP3, Ethernet, RS232). Należy do grupy radiostacji systemu SDR i zapewnia obsługę wavefor’ów wymaganych do pracy w pasmach HF, VHF i UHF. Radiostacja należy do nowej generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, spełniających wymagania STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205.

Wydarzenie to jest kolejnym przykładem wysokiego zaangażowania polskiego przemysłu, który wspólnie z WAT podejmuje inicjatywy związane z budowaniem nowoczesnych test bed-ów dla spełnienia przyszłościowych potrzeb krajowych laboratoriów technicznych niezbędnych zarówno w procesie kształcenia przyszłych elit łączności, jak i oferujących możliwość badania przyszłościowego sprzętu dla potrzeb nowoczesnych Polskich Sił Zbrojnych.

 

Dariusz Laskowski
Piotr Łubkowski
fot. Sebastian Jurek