» » Szkolenia dla nowoprzyjętych studentów

Szkolenia dla nowoprzyjętych studentów

W niżej podanych terminach i miejscach zostaną przeprowadzone szkolenia dla studentów:

  • z zakresu obsługi systemu USOS,
  • z praw i obowiązków studenta oraz zagadnień pomocy materialnej dla studentów – organizator Samorząd Studencki.