» » X Krajowa Konferencja DIAG’19

X Krajowa Konferencja DIAG’19

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 20 – 24 maja 2019 r., w Oficerskim Yacht Clubie R.P. Pacific w Augustowie, odbyła się X Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów DIAG’19.

Przedsięwzięcie to – o jubileuszowym charakterze – zorganizowane zostało przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszeniami wspierającymi były – już tradycyjnie – Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej oraz Komitet Budowy Maszyn PAN.

Działania organizacyjne realizował zespół z Instytutu Systemów Elektronicznych WEL pod kierunkiem przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Tadeusza Dąbrowskiego (WEL WAT) oraz przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. inż. Wiktora Olchowika (WEL WAT). Obowiązki sekretarzy konferencji pełnili: dr hab. inż. Jacek Paś (WEL WAT) oraz dr hab. inż. Adam Rosiński (WT PW). Zabezpieczeniem logistycznym spotkania zajmował się – jak zwykle – mgr inż. Roman Wrona (WEL WAT).

Materiały konferencyjne zostały wydane w postaci zeszytu ze streszczeniami referatów (objętość 128 str., ISBN 978-83-7938-236-1). Pełne teksty zgłoszonych referatów, na prawach rękopisu, w wersji dostarczonej przez Autorów, zamieszczono na pendrive’ach.

Zgłoszone na konferencję referaty zostały zaprezentowane w formie werbalnej lub plakatowej, a ponadto teksty tych opracowań zostały poddane procedurze recenzowania. Prace pozytywnie ocenione zostały zarekomendowane do druku we wskazanych przez Recenzentów, punktowanych czasopismach krajowych (Diagnostyka, Biuletyn WAT, Przegląd Elektrotechniczny, Journal of KONBiN).

Obradom konferencyjnym towarzyszyła wystawa oprogramowania do obliczeń o charakterze eksploatacyjno-niezawodnościowym oferowanego przez firmę HBM Prenscia (nCode, Reliasoft).

Oprócz spotkań typowo naukowych w harmonogramie konferencji znalazł się także czas na rekreację w formie ogniska z grillem oraz na wycieczkę o charakterze techniczno-krajoznawczym, którą był rejs po fragmencie kanału augustowskiego do sanktuarium w Studzienicznej. Oba punkty programu konferencyjnego zostały przyjęte z pełną aprobatą.

Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji Komitet Organizacyjny podjął decyzję o wyróżnieniu kilku osób szczególnie zasłużonych dla cyklu konferencyjnego DIAG pamiątkowymi statuetkami. W gronie wyróżnionych znalazł się m. in. gen. prof. Jerzy Lewitowicz, prof. Maciej Woropay, prof. Wojciech Wawrzyński (prorektor PW), prof. Andrzej Dobrowolski (dziekan WEL) oraz prof. Tadeusz Dąbrowski.

Reasumując można stwierdzić, że konferencja DIAG’19 pozwoliła uczestnikom wymienić aktualne doświadczenia i informacje o realizowanych projektach badawczych i aplikacyjnych oraz zacieśnić relacje międzyludzkie.