» » Podpisanie umowy o współpracy z PISA i MR System

Podpisanie umowy o współpracy z PISA i MR System

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 05.03.2019 roku o godz. 10.00  w gabinecie dziekana Wydziału Elektroniki WAT odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną oraz Polską Izbą Systemów Alarmowych (PISA), którą reprezentował: Prezes Zarządu Krzysztof Cichulski, Wiceprezes Zarządu Marek Lipowski, Członek Zarządu Włodzimierz Cieślak oraz Pełnomocnik Zarządu Henryk Dąbrowski i firmą MR System, którą reprezentował Prezes Zarządu firmy Marek Lipowski. Wojskową Akademię Techniczną reprezentował dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Podpisanie umowy to realizacja uzgodnień roboczych z wizyty, która odbyła się w  dniu 14.01.2019 r. w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL.

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Celem Izby jest:

  • podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych;
  • promowanie dobrych firm branży poprzez m.in. system rekomendacji;
  • promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług.

PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.

Firma MR System istnieje od roku 2004. Planuje i realizuje zaawansowane projekty związane z zagadnieniami inteligentnych technologii i elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Firma realizuje projekty związane między innymi z: systemy telekomunikacyjne, automatykę budynkową, systemy bezpieczeństwa oraz tworzenie dedykowanego i spersonalizowanego dla Klienta oprogramowania. W firmie jest zatrudnionych obecnie ponad 60 osób, co pozwala na realizację inwestycji również w formie generalnego wykonawstwa. Firma do chwili obecnej zrealizowała już ponad 160 znaczących projektów w 12 krajach świata. Prezes firmy Pan Marek Lipowski jest absolwentem WEL WAT specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa.

Polska Izba Systemów Alarmowych i firma MR System już w dniu 19.02.2019 roku brała czynny udział w seminarium i konkursie zorganizowanym przez Instytut Systemów Elektronicznych dla studentów Wydziału Elektroniki.