Strona główna » Aktualności » Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa wybrany po raz czwarty

Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa wybrany po raz czwarty

IV Seminarium oraz konkurs o tytuł „Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa”
dla studentów Wydziału Elektroniki WAT

W Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki WAT w dn. 19.02.2019 roku odbyła się czwarta edycja seminarium dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. W tym dniu o godz. 9.00 organizowany był także konkurs o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa dla studentów Wydziału Elektroniki specjalności Inżynieria Systemów bezpieczeństwa. W seminarium oraz konkursie brały udział firmy z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa. W konkursie wzięło udział 41 studentów. Zwycięzcą konkursu został inż. Adrian Błażejczyk, student II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: inżynieria systemów bezpieczeństwa). Tytuł pierwszego wicemistrza wywalczył inż. Jan Majewski, a drugiego inż. Kamil Krzemiński. Wyróżniono także 7 uczestników. Największy znawca elektronicznych systemów zabezpieczeń inż. Adrian Błażejczyk otrzymał okolicznościową statuetkę oraz nagrodę w formie kursu specjalistycznego ufundowanego przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od 10 firm uczestniczących w wydarzeniu.

„Spotkanie studentów z przedstawicielami firm branżowych to doskonała okazja do zapoznania się z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Zależy nam, aby studenci podczas tego wydarzenia mogli wybrać jak najlepsze miejsca pracy, a pracodawcy odnaleźli tu swoich przyszłych pracowników” – powiedział dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Witając gości dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Zbigniew Watral podkreślił, że większość współpracujących z Akademią firm uczestniczy w każdej edycji seminarium.

„Spotykamy się już czwarty raz. Cieszy nas to, że liczba firm prezentujących swój dorobek i uczestniczących w seminarium jest coraz większa” – mówił dyrektor.

W ramach podziękowania za zaufanie i wieloletnią współpracę firma Satel została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Medalem za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Seminarium rozpoczęli studenci prezentujący swoją działalność i osiągnięcia w Kole Naukowym Elektroników. Opiekun Koła i jednocześnie zastępca dyrektora ISE dr inż. Michał Wiśnios opowiedział o realizowanych przez studentów projektach oraz sukcesach na licznych targach branżowych. Uczestnicy seminarium zostali również zapoznani z wystawą prac studenckich, zaprojektowanych i wykonanych według autorskich pomysłów studentów WEL.

W każdej edycji seminarium biorą udział czołowe firmy branżowe, z którymi Wydział Elektroniki podpisał porozumienia o współpracy. W tegorocznej edycji udział wzięło 10 firm: Bosch, Satel, Pulsar, AAT Holding SA, Polon-Alfa, ICS Polska, Schrack Seconet, MR System, Janex i PISA. Przedstawiciele firm zaprezentowali swoje produkty oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Wystąpienia obejmowały prezentacje na temat obecnego stanu rozwiązań technicznych inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz przykłady ich zastosowań. Seminarium skierowane było głównie do pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i studentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa.

Efekty współpracy Wydziału Elektroniki z firmami branżowymi są widoczne. Studenci znajdują zatrudnienie w firmach, które organizują także praktyki specjalistyczne. Warto również wspomnieć o czterech laboratoriach Wydziału Elektroniki, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt przez firmy: AAT Holding, Bosch, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel i Schrack Seconet. W pracowniach dydaktycznych kształcą się studenci specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.