» » Erasmus+ – informacja od koordynatora WEL

Erasmus+ – informacja od koordynatora WEL

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Pragnę zwrócić Waszą uwagę na wariant kształcenia w ramach programu ERASMUS+.
Wojskowa Akademia Techniczna ma podpisanych kilka umów o współpracy z renomowanymi uczelniami zarówno cywilnymi jak i wojskowymi.
Jeżeli ktoś z Was ma dobre wyniki studiów oraz jest zainteresowany osobistym rozwojem w formule międzynarodowej, to powinien przyjrzeć się możliwościom jakie stwarza program ERASMUS+.

Obszerne informacje nt. ERASMUS’a są na stronie WAT-owskiej.

Zachęcam do planowania wyjazdu trwającego jeden semestr w semestrach V lub VI (pierwszy stopień studiów) lub w semestrze pierwszym lub drugim na drugim stopniu studiów.
Potencjalni kandydaci mogą się kontaktować ze mną lub z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+, Panem Karolem Wilkiem, budynek 100, pokój 84.
Dodam, że trwa rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dn. 01.03.2019 w Zespole ds. Wymiany Studentów, pok. 88/100.

 

Z poważaniem,
dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT
Koordynator WEL ds. programu ERASMUS+
Bud. 80, pok.112, tel. 261 83 9639