» » Informacje o rozpoczęciu studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Informacje o rozpoczęciu studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w Wydziale Elektroniki, kierunek studiów elektronika i telekomunikacja oraz energetyka (nabór luty 2019).

Miejsce spotkania: Klub Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A (róg ulic Urbanowicza i Archimedesa).

Terminy dni organizacyjnych:
 • Studia stacjonarne (elektronika i telekomunikacja, energetyka):
  • Data: 01.03.2019 r.
  • Rejestracja: godz. 8:30, miejsce: sala 119/K  (I piętro)
  • Spotkanie organizacyjno-informacyjne: godz. 10:30-11:15 miejsce: sala 103/K (I piętro)
 • Studia niestacjonarne (elektronika i telekomunikacja, energetyka):
  • Data: 01.03.2019 r.
  • Rejestracja: godz. 16:00-16:40, miejsce: sala 119/K (I piętro)
  • Spotkanie organizacyjno-informacyjne: godz. 16:45-17:20 miejsce: sala 119/K (I piętro)
  • Zajęcia programowe od godz. 17:35, budynek 47, sala 15 (teren zamknięty WAT)

W dniu organizacyjnym zaplanowano m. in.:

 1. Podpisanie umowy „uczelnia – student”.
 2. Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) osobom, które nie mają legitymacji studenckiej.
  Osoby zakwalifikowane spoza WAT oraz absolwenci z lat 2017 i starszych, a także z innych wydziałów WAT powinny mieć przygotowaną i odliczoną kwotę 17 złotych na opłacenie wydawanej na spotkaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

  Legitymacje studenckie pozostałych nowoprzyjętych studentów:

  • tegorocznych absolwentów wydziału są dalej ważne,
  • absolwenci I stopnia z 2018 roku mogą posługiwać się posiadaną legitymacją; w przypadku jej braku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z numerem tel.: 261 837 217.
 3. Udzielenie informacji o przydziale do grup dziekańskich.
 4. Spotkanie informacyjno-organizacyjne.

Uprasza się, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu dowód tożsamości pozwalający na jednoznaczną identyfikację (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).

Informujemy, że:

 • Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest również przepustką upoważniającą do wejścia na teren „zamknięty” Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie odbywają się zajęcia programowe. Osoby, które w dniu organizacyjnym nie odbiorą legitymacji ELS (przepustki) nie będą mogły wejść na teren zamknięty WAT i uczestniczyć w zajęciach programowych.
 • Początek zajęć w semestrze letnim:
  • na studiach stacjonarnych              – 01.03.2019 r.,
  • na studiach niestacjonarnych       – 01.03.2019 r.
 • Rozkłady zajęć są podane na stronie Wydziału Elektroniki

Obecność na SPOTKANIU ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNYM obowiązkowa.

Oznaczenia grup studenckich pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia:

 • kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja
  • Studia stacjonarne:
   • WEL18ET1S4 – systemy teleinformatyczne
   • WEL18EB1S4 – inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Studia niestacjonarne:
   • WEL18EG1N4 – systemy telekomunikacyjne
 • kierunek studiów: energetyka
  • Studia stacjonarne:
   • WEL18DE1S4 – elektroenergetyka

W przypadku pytań prosimy o kontakt z dziekanatem: tel.: 261 837 224, 261 837 795, 261 839 341 lub dziekanat.wel@wat.edu.pl