» » Udział Instytutu Radioelektroniki w promowaniu Akademii w szkołach średnich

Udział Instytutu Radioelektroniki w promowaniu Akademii w szkołach średnich

wpis w: Aktualności | 0

Ambasadorem Instytutu Radioelektroniki, propagującym współpracę Akademii ze szkołami średnimi w kraju, w bieżącym semestrze roku akademickiego 2018/2019 jest Pan dr inż. Adam Konrad RUTKOWSKI, który wygłosił trzy wykłady:

  • pt. „Wszechobecny świat mikrofal”, 6 listopada 2018 r. w WAT dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Olsztyna,
  • pt. „Wszechobecny świat mikrofal”, 15 stycznia 2019 r. w Sokołowie Podlaskim dla 80 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Sokołowa Podlaskiego,
  • pt. „Jak zobaczyć co nadaje i odbiera telefon komórkowy”, 29 stycznia 2019 r. w WAT dla 45 uczniów Zespołu Szkół Transportowych i Komunikacyjnych z Lublina.

W swoich wykładach przedstawił definicje matematyczne, a także pojęcia potoczne dot. fal elektromagnetycznych oraz mikrofal. Zapoznał uczniów z budową i zasadą działania magnetronu stosowanego między innymi w radiolokacji oraz w kuchenkach mikrofalowych. W przystępny sposób zapoznał ich także z konstrukcją opracowanych w Zakładzie Mikrofal nowoczesnych systemów przeznaczonych do wykrywania, namierzania i monitorowania pracy nadajników sygnałów mikrofalowych funkcjonujących w urządzeniach powszechnego użytku oraz w urządzeniach specjalnych.

Przedstawił możliwości budowy radarów pasywnych wykorzystujących sygnały emitowane przez nadajniki radiowo-telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Podkreślił, iż tego typu konstrukcje są przedmiotem prac badawczych prowadzonych w Wydziale Elektroniki, a także znajdują się w programach kształcenia teoretycznego i praktycznego studentów WAT.

Duże zainteresowanie uczniów uczestniczących w wykładach wzbudziły prezentowane wyniki pomiarów emisji mikrofalowej organizmu człowieka przeprowadzone przy użyciu radiometru mikrofalowego opracowanego i zbudowanego w Zakładzie Mikrofal Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT.

Wg Pana mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego – koordynatora współpracy WAT ze szkołami w pionie prorektora ds. studenckich – uczniowie po zajęciach podkreślali ich wysoki poziom oraz ciekawy sposób podejścia do tematu.

… „Dzięki zajęciom dowiedziałam się, ze mikrofale są wokół nas, co nie było dla mnie oczywiste. Prowadzący zajęcia w sposób bardzo przystępny wyjaśnił nam kwestie bezpieczeństwa używania mikrofalówek czy telefonów komórkowych, które bazują na promieniowaniu” …

… „Uważam, że zajęcia  w których uczestniczyliśmy bardzo pogłębiły naszą wiedzę. Mogliśmy uświadomić sobie, że źródłem promieniowania są różne urządzenia coraz powszechniej dzisiaj spotykane” …

Panu dr. inż. Adamowi Konradowi RUTKOWSKIEMU serdecznie gratuluję za wspaniałe oceny uczniowskie i dziękuję za trud włożony w przygotowanie wykładów i ich przeprowadzenie.

Podczas wizyty w Sokołowie Podlaskim uczniowie mieli możliwość zapoznania się także z bogatą ofertą edukacyjną uczelni, zasadami rekrutacji oraz studiowania. Akademię na  stoisku promocyjnym godnie reprezentowała Pani sierż. pchor. Paulina CENDROWSKA – studentka czwartego roku z kierunku Elektronika i telekomunikacja ze specjalności Radioelektroniczne urządzenia pokładowe.

Stanisław Konatowski
Fot. Wiesław Szczygielski